Trang chủ   Đào tạo nghiệp vụ sư phạm  NGHIỆP VỤ GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II VÀ GIẢNG VIÊN HẠNG III

NGHIỆP VỤ GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II VÀ GIẢNG VIÊN HẠNG III


KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH

(Theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:
1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
a) Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 3 phần:
- Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);
- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
b) Thời gian bồi dưỡng:
- Tổng thời gian là: 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết.
2. Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 26 34
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế 12 6 6
2 Lý luận về hành chính nhà nước 12 6 6
3 Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12 6 6
4 Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 64 68
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế 16 8 8
6 Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ 28 12 16
7 Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực 24 12 12
8 Đảm bảo chất lượng GDĐH 12 8 4
9 Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ 16 8 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH 16 8 8
11 WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo 12 8 4
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết thu hoạch 16   16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
  Tổng cộng: 240 94 146

3. Giảng viên: Giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội II giảng dạy
4. Thơi gian và địa điểm: 240 tiết
Thời gian học : ngày thứ 7 và chủ nhật (sáng từ 8h00 đến 11h00 chiều từ 14h00 đến 17h00)
Địa điểm học: số 70 Ngõ 213 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội
5. Thủ tục và học phí
 Học viên đăng ký qua điện thoại, Fax, Email… trước ngày khai giảng 1 tuần; Nộp 2 ảnh 3x4 cm (tại lớp học)
Học phí: 2.500.000đ/1 học viên/ 1 khóa (gồm học phí, lệ phí cấp chứng chỉ).
Thanh toán tiền mặt tại địa điểm học, hoặc chuyển khoản.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ:
số 70 Ngõ 213 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 0243 22 52 677 – 0985 86 86 57
Email: hoangnhung@giaoducvietnam.edu.vn

Gọi 0985 86 86 55  hoặc Chat với chúng tôi để được tư vấn