Trang chủ   BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ

KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ

FIATA DIPLOMA IN
INTERNATIONAL FREIGHT MANAGEMENT

Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học, học viên có thể :
  • Hiểu đúng bản chất của quản lý giao nhận hàng hóa, có thể mô tả những chức năng của người giao nhận, nắm bắt được cấu trúc và quy trình chung trong hoạt động giao nhận cũng như xác định được tính chất pháp lý của người giao nhận
  • Có thể kể tên các tổ chức Quốc tế liên quan trong hoạt động giao nhận cũng như hoạt động thương mại đồng thời nắm bắt các chức năng của tổ chức.
  • Nắm bắt cách thức để lựa chọn các phương thức vận tải cũng như kết hợp vận tải đa phương thức, làm thế nào để có thể  lựa chọn phương tiện phù hợp và các tuyến đường giao thương.
  • Biết cách tính toán các chi phí và phụ phí, quản lý chi phí vận tải trong nước và quốc tế
  • Tìm hiểu các đặc điểm khác nhau của form mẫu FIATA và các ứng dụng trong quá trình giao nhận
  • Đạt được những kiến thức chung trong dịch vụ vận tải và các yêu cầu đóng gói hàng hóa
  • Hiểu được các khái niệm về chuỗi cung ứng và quản lý như thế nào các điểm trong chiến lược push & pull
  • Nắm bắt cách tổ chức các dịch vụ logistics bao gồm kho hàng và cung cấp dịch vụ 3PL và 4PL
Sau khi hoàn thành, học viên được nhận chứng chỉ chuyên ngành giao nhận vận tải Quốc tế  do Liên đoàn giao nhận Vận Tải Quốc Tế FIATA cấp, được công nhận trên toàn cầu.

Đối tượng tham dự
  • Quản lý điều hành cấp trung bộ phận Logistics trong công ty sàn xuất và các công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics
  • Sinh viên khối ngành kính tế, thương mại, giao thông vận tải, bách khoa và những anh chị quan tâm đến lĩnh vực đầy hấp dẫn này.
Nội dung chương trình và Thời khóa biểu

Module 1: An Introduction to Freight Forwarding
Module 2: Maritime Containers
Module 3: Sea Transport (General)
Module 4: Air Transport
Module 5: Road Transport 
Module 6: Rail Transport 
Module 7: National / International Carriage by Inland WaterWay 
Module 8: Insurance 
Module 9: Dangerous Goods 
Module 10: Security and Safety 
Module 11: Information & Communication  
Module 12: Customs Procedures 
Module 13: Multimodal Transport
Module 14: Logistics

Thời gian: Tổng số giờ học 330 giờ và bài thuyết trình cuối khóa, kéo dài trong 10 tháng liên tục.

Chứng chỉ: Chứng chỉ chuyên ngành được cấp bởi Liên đoàn giao nhận vận tải Quốc Tế và công nhận trên toàn cầu

Học phí: 3,000 USD (64,000,000 VNĐ)
 
 Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết0985 86 86 57 - 0985 86 86 55

 

Gọi 0985 86 86 55  hoặc Chat với chúng tôi để được tư vấn