Trang chủ   BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  Huấn luyện an toàn lao đông, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn lao đông, vệ sinh lao động

  THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHƯ SAU:

- Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý
- Huấn luyện an toàn hóa chất, Điện, An toàn thiết bị nâng – hạ. An toàn lao động nồi hơi, an toàn trong xây dựng, an toàn leo cao…vvvChương trình huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động được giảng dạy theo đúng quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã Hội
Chương trình chia thành 6 nhóm đối tượng:
  1. Nhóm 1:

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a, Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b, Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  1. Nhóm 2:

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a, Chuyển trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b, Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  1. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  1. Nhóm 4:

Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1,2,3, và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
  1. Nhóm 5:

Người làm công tác y tế.
  1. Nhóm 6:

An toàn, vệ sinh theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh loa động.
Thời gian: Khai giảng hàng tuần (Liên hệ trực tiếp để biết rõ được lịch)
Học phí: Liên hệ
Ms Loan 0985 86 86 55
Giảng viên: Là các giảng viên có uy tín của Cục An toàn lao động – Bộ lao động Thương binh và Xã Hội
Đối tượng: Các nhà quản lý Doanh nghiệp; quản lý sản xuất; các bộ, nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, xây dựng…
Địa điểm học:
Trụ sở chính: A3P2 – TT Giáo Việt – ĐHSPNN – Cầu Giấy – Hà Nội
  • 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Hồ Chí Minh
  • Số 12 Trần Thiện Chánh, p12 Q10

Gọi 0985 86 86 55  hoặc Chat với chúng tôi để được tư vấn