Trang chủ   BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phố thông

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phố thông

THÔNG BÁO
 
V/v tuyển sinh bồi dưỡng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phố thông
 
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu
 
Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bốidưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng  phụ trách Đội trong trường phổ thông;
            Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông như sau:
1. Đối tượng bồi dưỡng
Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong các trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường chuyên biệt có cấp tiểu học và trung học cơ sở và các giáo viên có nguyện vọng tham bồi dưỡng.
2. Chương trình bồi dưỡng
Thực hiện theo Quyết định số 4649/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo về việc ban hành chương trình bổi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phố thông.
3. Hồ sơ
- Đơn đăng ký học (theo mẫu của Trường ĐHSP Hà Nội 2);
- Bản photo bằng tốt nghiệp cấp cao nhất (công chứng);
- Bản photo giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (công chứng);
- 02 ảnh 4x6 (01 ảnh để trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày sinh; 01 ảnh dán lên đơn đăng ký học).
4. Kinh phí học: 1.500.000đ/học viên/khoá học.
(Kinh phí trên đã bao gồm toàn bộ kinh phí bồi dưỡng và cấp chứng chi).
5. Thời ginn, hình thức và địn điểm học
- Thời gian học: 04 ngày.
• Hình thức học: Trực tuyến, trực tiếp (triển khai phù hợp tùy theo tình hình dịch Covid-19 tại địa phương).
• Địa điểm học trực tiếp: tại địa phương.
6. Thông tin liên hệ:
Trung tâm đào tạo nghiệp vụ sư phạm
Phòng 301 nhà B, Số 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;
 ĐT: 0985 86 86 55 - 0985 86 86 57
Trần trọng thông báo./.

 

Gọi 0985 86 86 55  hoặc Chat với chúng tôi để được tư vấn