Trang chủ   Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC PHÍ LỊCH KHAI GIẢNG GHI CHÚ
1/ CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN 
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT
1 Hàn (Tig, Mag, Hồ quang tay)               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
3 Vận hành máy xúc               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
4 Kỹ thuật vận hành thiết bị nâng chuyển hàng hóa               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
5 Kỹ thuật lắp đặt điện công nghiệp               5,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
6 Điện công nghiệp               5,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
7 Điện dân dụng               5,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
8 Lắp đặt điện, nước dân dụng               5,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
9 Kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng khung gầm ô tô               6,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
10 Kỹ thuật sửa chữa điện, điện lạnh ô tô               6,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
11 Kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng động cơ ô tô               6,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
12 Kỹ thuật chế biến món ăn (3 tháng)               4,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
13 Kỹ thuật pha chế đồ uống               4,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
NHÓM NGÀNH NGÀNH DỊCH VỤ
1 Quản trị khách sạn               3,400,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
2 Dịch vụ nhà hàng               3,400,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
3 Nghiệp vụ lễ tân               3,400,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
4 Nghiệp vụ lưu trú (buồng phòng)               3,400,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
5 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ               2,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
6 Thông tin thư viện               2,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
7 Công tác xã hội               3,400,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
8 Thiết bị trường học               2,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
9 Quản lý và khai thác vận tải đường bộ               3,200,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
10 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu               3,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
11 Quản lý chuỗi cung ứng               5,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
12 Nghiệp vụ quản lý mua hàng               5,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
13 Nghiệp vụ logistics               4,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
14 Nghiệp vụ quản lý kho hàng               2,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
15 Nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý hàng hải               3,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
16 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch (lớp ôn)               1,600,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
17 Nghiệp vụ Điều hành du lịch (lớp ôn) (online)               1,600,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN KHÁC
1 Xoa bóp bấm huyệt               3,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
2 Nghiệp vụ sư phạm CĐ ĐH               2,800,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
3 Chuẩn chức danh  nghề nghiệp Giảng viên               3,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
4 NVSP Giáo viên Tiểu học               6,300,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
5 NVSP Giáo viên THCS- THPT               6,120,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
6 Quản lý mầm non ; Quản lý Giáo dục               3,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
7 Nghiệp vụ sư phạm Dạy Nghề               2,500,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
8 Nghiệp vụ báo chí               4,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
9 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên               3,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
10 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính               3,600,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
11 Lãnh đạo, Quản lý Cấp Phòng               3,700,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
12 An toàn, Giảng viên ATLĐ               3,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
2/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀI HẠN (HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG)
STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  HỌC PHÍ/KỲ  LỊCH NHẬP HỌC GHI CHÚ
1 Tiếng Anh               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
2 Tiếng Trung Quốc               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
3 Tiếng Hàn Quốc               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
4 Tiếng Nhật               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
5 Điện Công nghiệp               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
6 Điều khiển tàu biển (TCLT)             12,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
7 Khai thác máy tàu biển ( TC LT)             12,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
8 Hàn               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
9 Cắt gọt kim loại               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
10 Công nghệ Ô tô               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
11 Tin học Ứng dụng               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
12 Kế toán Doanh  nghiệp               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
13 Quản trị Khách sạn               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
14 Hướng dẫn Du lịch               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
15 Quản trị lữ hành               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
16 Kỹ thuật chế biến món ăn               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
17 Văn thư hành chính               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   
18 Văn thư - lưu trữ               6,000,000  LH ĐT/Zalo: 0985 86 86 55   

Gọi 0985 86 86 55  hoặc Chat với chúng tôi để được tư vấn