Trang chủ   Đào tạo nghiệp vụ sư phạm  Đào tạo chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Đào tạo chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

  Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng. Thay vào đó, chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên, cụ thể:

    - Đối với giáo viên mầm non: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

    - Đối với giáo viên tiểu học: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

    - Đối với giáo viên THCS: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.

    - Đối với giáo viên THPT: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.
 

               THÔNG BÁO MỞ LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN
 
LH: Ms Loan 0985 86 86 55 - Ms Nguyệt: 0985 86 86 57
1/ Đối tượng:
Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm Mầm Non, Tiểu Học, THCS, THPT, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên
2/ Mục tiêu đào tạo
Với mục tiêu chung là trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và bồi dưỡng thái độ tích cực cho học viên trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
3/ Nội Dung đào tạo

chương trình được thiết kế gồm 08 chuyên đề, bố cục thành 03 phần:

– Phần I: Kiến thức chung (gồm 03 chuyên đề).

– Phần II: Hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chuyên đề).

– Phần III: Phổ biến, hướng dẫn, viết thu hoạch.

4/ Thời gian bồi dưỡng và Kinh phí
* Thời gian đào tạo

– Tổng thời gian là: 03 tuần x 05 ngày làm việc/tuần x 08 tiết/ngày = 120 tiết (có thể tổ chức vào ngày nghỉ, tổng thời gian 120 tiết).

– Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận: 72 tiết;

+ Giải quyết bài tập tình huống, hướng dẫn thực hành: 44 tiết;

+ Đánh giá kết quả bồi dưỡng: 04 tiết
* Kinh phí đào tạo: 2.000.000đ/học viên

4/ Kết quả đạt được sau đào tạo

sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng học viên có thể:

a) Tóm tắt được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục và có thể triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao;

b) Phân tích được được những nội dung cơ bản về quản lý nhà nước đối với giáo dục phổ thông (GDPT);

c) Tìm hiểu được các xu thế cập nhật về phát triển giáo dục phổ thông (GDPT) trên thế giới, các quan điểm đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay;

d) Trình bày được vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Chủ động trong phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

đ) Vận dụng được những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CHI TIẾT LIÊN HỆ
+ Phòng 301 nhà B, số 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
+ Chi nhánh HCM: - 195 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh.
Điện thoại0985 86 86 55 – 0985 86 86 57


 


Gọi 0985 86 86 55  hoặc Chat với chúng tôi để được tư vấn